Cách đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10

Cách đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10 như thế nào ?

Windows 10 rất dễ sử dụng và tùy chỉnh, nhưng nó trở nên khó chịu khi cài đặt Chế độ xem thư mục của bạn thay đổi tự động.

Chúng tôi thường đặt cài đặt Chế độ xem thư mục theo sở thích riêng của chúng tôi như dạng lưới / danh sách, biểu tượng lớn / trung bình / nhỏ, v.v. nhưng tự động thay đổi sau một thời gian và chúng tôi phải điều chỉnh theo cách thủ công.

Rất may, có một cách sửa chữa cho vấn đề này.

Windows 10/8/7 thường quên cài đặt chế độ xem thư mục của bạn và đây là khi bạn cần đặt lại cài đặt bao gồm thứ tự sắp xếp hoặc File , chế độ xem, nhóm, v.v.

Tất cả các phiên bản Windows đều cho phép bạn tùy chỉnh và đặt lại thư mục của mình. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng File Explorer hoặc bằng cách sử dụng Windows Registry. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về cách thiết lập lại các thư mục của bạn trong Windows 10 PC.

Đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10

Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần giúp đỡ. Hãy liên hệ dịch vụ sửa máy tính tại nhà của chúng tôi.

Thông qua tùy chọn File Explorer

Bạn có thể thay đổi cài đặt xem thư mục thông qua File Explorer và thông qua Windows Registry. Tùy chọn Windows 10/8 File Explorer dễ dàng hơn.

 1. Nhấn Win + E để mở File Explorer và nhấp vào File trên ribbon trình đơn trên cùng.
 2. Chọn “Change folder and search options”.
 3. Thao tác này sẽ mở cửa sổ được hiển thị bên dưới.

  Cách đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10
  Cách đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10
 4. Vào tab ‘View’ và nhấp vào Reset Folders,  nếu bạn muốn đặt lại tất cả các thư mục thuộc loại này về cài đặt mặc định của chúng.
 5. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt thư mục theo cách thủ công bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các hộp kiểm được đề cập trong tab ‘Advanced Settings’.
 6. Trong tab ‘General’, bạn có thể tinh chỉnh các cài đặt như “opening each folder in same or a different window” hoặc ‘Single or double click to open a window’.
 7. Chọn các tùy chọn, nhấp vào Apply và bạn đã hoàn tất.

Đối với Cài đặt Thư mục trong Windows 7 , hãy chuyển đến toolbar > Organize, và chọn Folder and search options

Sử dụng Windows Registry

 1. Mở Registry Editor bằng cách gõ Regedit.exe
 2. Điều hướng đến Key sau
 3. HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShell
 4. Xóa BagBagMRU subkeysReset-Folder-View-in-Windows (1)
 5. Thoát khỏi Registry Editor

Cảm ơn các bạn đã xem : Cách đặt lại chế độ xem thư mục trong Windows 10