admin

Cách khắc phục kết nối Ethernet bị hỏng trên Windows 11

Cách khắc phục kết nối Ethernet bị hỏng trên Windows 11

Cách khắc phục kết nối Ethernet bị hỏng trên Windows 11 với một số biện pháp bên dưới. Trong phần dưới bài viết, chúng ta sẽ đi sâu vào các biện pháp khắc phục sự cố sau: Kết nối thiết bị của bạn với internet thông qua Wi-Fi để đảm bảo kết nối internet của

Cách khắc phục kết nối Ethernet bị hỏng trên Windows 11 Read More »

Cách xử lý máy tính Window 11 không shoutdown được

Nếu một ngày nào đó, bạn bấm shoutdown máy tính, nhưng máy tính của bạn vẫn hoạt động bình thường. Hoặc laptop bạn vẫn tắt màn hình nhưng bạn vẫn nghe quạt quay. Đây là lỗi máy tính laptop không shoutdown được. Cách xử lý máy tính Window 11 không shoutdown được như thế nào.

Cách xử lý máy tính Window 11 không shoutdown được Read More »