Category Archives: Kiến thức đồ họa

Yêu cầu hệ thống Windows 11: Cách kiểm tra xem PC của bạn có chạy được không

Sau đây là cách xem PC của bạn có đáp ứng các yêu cầu hệ thống của Windows 11 hay không. Các yêu cầu hệ thống của Windows 11 không vô lý, nhưng chúng đáng được chú ý nếu PC của bạn đã được vài năm tuổi. Những giàn PC đó có thể gặp sự […]