Cách in 1 vùng trong Excel

Nếu bạn đặt vùng in trong Excel , chỉ vùng đó sẽ được in. Vùng in được lưu khi bạn lưu sổ làm việc.

Để đặt vùng in, hãy thực hiện các bước sau.

Cách in 1 vùng trong Excel

Nếu cần in hoặc photocopy số lượng lớn. Xem thêm tại in giá rẻ và photocopy giá rẻ của chúng tôi.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn một dải ô.Cách in 1 vùng trong Excell
  2. Trên tab Page Layout, trong nhóm Page Setup, hãy nhấp vào Print Area.click-print-area
  3. . Nhấp Set Print Area .set-print-area
  4. Lưu, đóng và mở lại tệp Excel.
  5. Trên tab File (Tập tin), nhấp Print (In).
  6. Kết quả. Xem bản xem trước bản in bên dưới. Chỉ vùng in sẽ được in.print-preview
  7.  Sử dụng Name manager để chỉnh sửa và xóa các khu vực in.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *