cập nhật card màn hình

Cách cập nhật driver card màn hình cho hiệu suất chơi game tối đa

Cách cập nhật driver card màn hình cho hiệu suất chơi game tối đa. Bạn có từng cập nhật driver card màn hình. Bạn có biết khi cập nhật, hiệu suất sẽ tăng lên? Diver card màn hình là phần mềm cho phép hệ điều hành và các chương trình của bạn sử dụng phần […]

Cách cập nhật driver card màn hình cho hiệu suất chơi game tối đa Read More »

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định như thế nào ? Chúng ta rất hay nhầm lẫn về các khái niệm Cmos, Bios, Bios Ultility… Trong bài trước chúng tôi đã định nghĩa về Bios về cấu tạo, chức năng và một số khái niệm

Cmos là gì ? Cách xóa CMOS của máy tính và đặt lại BIOS về mặc định Read More »