Phần mềm

Mã màu HTML

Mã màu HTML là bộ ba thập lục phân (RBG) đại diện cho các màu đỏ, lục và lam (#RRGGBB). Ví dụ: đối với màu đỏ, mã màu là # FF0000, là ‘255’ đỏ, ‘0’ xanh lục và ‘0’ xanh lam. Các mã màu này có thể thay đổi màu của nền, văn bản và bảng trên trang web.

mã màu HTML

mã màu HTML

Nội dung

Mã màu HTML

Có rất nhiều mã màu HTML tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp nhóm mã màu HTML chính và nhóm mã màu HTML thường sử dụng.

Lưu ý: Các mã màu này có thể sử dụng trong các phần mềm thiết kế đồ họa luôn nhé. Ví dụ như: Photoshop, corel, Ai

Nếu bạn quan tâm, xem thêm bài viết

Các mã màu chính

Dưới đây là một số tên và mã màu phổ biến. Với những màu này, bạn cũng có thể sử dụng tên màu. Ví dụ: trong các thẻ HTML và CSS sử dụng mã màu, bạn có thể sử dụng “red” thay vì “# FF0000”.

Color Name Color Code Color Name Color Code
Red #FF0000 White #FFFFFF
Cyan #00FFFF Silver #C0C0C0
Blue #0000FF Gray or Grey #808080
DarkBlue #00008B Black #000000
LightBlue #ADD8E6 Orange #FFA500
Purple #800080 Brown #A52A2A
Yellow #FFFF00 Maroon #800000
Lime #00FF00 Green #008000
Magenta #FF00FF Olive #808000
Pink #FFC0CB Aquamarine #7FFD4

100 mã màu HTML thường được sử dụng

Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu. Nếu bạn đang tìm một mã màu hoặc tên màu cụ thể, hãy sử dụng tìm kiếm được tìm thấy ở đầu và cuối tất cả các trang của chúng tôi để tìm kiếm màu hoặc mã. Nếu bạn muốn xem tất cả các màu được sắp xếp theo màu chứ không phải xếp hạng, hãy truy cập trang mã màu HTML của chúng tôi .

100 mã màu HTML thường được sử dụng

Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu tổng thể dựa trên lượt truy cập.

Rank Code Color
1 #F62817 Fire Engine Red
2 #FF0000 Red (W3C)
3 #FFFF00 Yellow (W3C)
4 #FFFFFF White (W3C)
5 #808080 Gray or Grey (W3C)
6 #00FFFF Aqua or Cyan (W3C)
7 #00FF00 Lime (W3C)
8 #000000 Black (W3C)
9 #FFA500 Orange (W3C)
10 #0000FF Blue (W3C)
11 #FF00FF Fuchsia or Magenta (W3C)
12 #966F33 Wood
13 #997070 Rose Dust
14 #008000 Green (W3C)
15 #FFD700 Gold (W3C)
16 #C0C0C0 Silver (W3C)
17 #00008B DarkBlue (W3C)
18 #ADD8E6 LightBlue (W3C)
19 #800000 Maroon (W3C)
20 #FFC0CB Pink (W3C)
21 #7FFFD4 Aquamarine (W3C)
22 #800080 Purple (W3C)
23 #835C3B Brown Bear
24 #0C090A Night
25 #008080 Teal (W3C)
26 #16E2F5 Bright Turquoise
27 #16F529 Neon Green
28 #151B54 Night Blue
29 #98AFC7 Blue Gray
30 #F5F5DC Beige (W3C)
31 #808000 Olive (W3C)
32 #E5E4E2 Platinum
33 #E8ADAA Rose
34 #DC143C Crimson (W3C)
35 #000080 Navy (W3C)
36 #728FCE Light Purple Blue
37 #2916F5 Canary Blue
38 #98FF98 Mint Green
39 #E2F516 Yellow Green Grosbeak
40 #87CEEB SkyBlue (W3C)
41 #A52A2A Brown (W3C)
42 #B87333 Copper
43 #43C6DB Blue Turquoise
44 #123456 Deep Sea Blue
45 #FF69B4 HotPink (W3C)
46 #E41B17 Love Red
47 #F6358A Violet Red
48 #4863A0 Azure Blue
49 #0AFFFF Bright Cyan
50 #FBF6D9 Blonde
51 #1589FF Neon Blue
52 #E3E4FA Lavender Blue
53 #F535AA Neon Pink
54 #98F516 Aloe Vera Green
55 #52595D Iron Gray
56 #C68E17 Caramel
57 #413839 Black Cat
58 #2B65EC Ocean Blue
59 #C21E56 Rose Red
60 #EAC117 Golden Brown
61 #2B547E Blue Jay
62 #FFDF00 Golden Yellow
63 #1569C7 Blue Eyes
64 #B6B6B4 Gray Cloud
65 #34282C Charcoal
66 #7E354D Velvet Maroon
67 #FDD017 Bright Gold
68 #00BFFF DeepSkyBlue (W3C)
69 #2554C7 Sapphire Blue
70 #357EC7 Windows Blue
71 #C19A6B Camel Brown
72 #1E90FF DodgerBlue (W3C)
73 #3B3131 Oil
74 #29465B Dark Blue Grey
75 #6495ED CornflowerBlue (W3C)
76 #565051 Vampire Gray
77 #7E3517 Blood Red
78 #FF8040 Mango Orange
79 #9AFEFF Electric Blue
80 #7D0552 Plum Velvet
81 #FEFCFF Milk White
82 #C2DFFF Sea Blue
83 #BCC6CC Metallic Silver
84 #F70D1A Ferrari Red
85 #0000A5 Earth Blue
86 #F5E216 Banana Yellow
87 #87CEFA LightSkyBlue (W3C)
88 #D1D0CE Gray Goose
89 #F0E68C Khaki (W3C)
90 #625D5D Carbon Gray
91 #0020C2 Cobalt Blue
92 #8C001A Burgundy
93 #F62217 Ruby Red
94 #FF2400 Scarlet
95 #54C571 Zombie Green
96 #E45E9D Pink Cupcake
97 #157DEC Blue Dress
98 #E55451 Valentine Red
99 #82CAFF Day Sky Blue
100 #033E3E Deep Teal

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Mã màu HTML

Join The Discussion