mã màu HTML

Mã màu HTML

Mã màu HTML là bộ ba thập lục phân (RBG) đại diện cho các màu đỏ, lục và lam (#RRGGBB). Ví dụ: đối với màu đỏ, mã màu là # FF0000, là ‘255’ đỏ, ‘0’ xanh lục và ‘0’ xanh lam. Các mã màu này có thể thay đổi màu của nền, văn bản và bảng trên trang web.

mã màu HTML
mã màu HTML

Mã màu HTML

Có rất nhiều mã màu HTML tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp nhóm mã màu HTML chính và nhóm mã màu HTML thường sử dụng.

Lưu ý: Các mã màu này có thể sử dụng trong các phần mềm thiết kế đồ họa luôn nhé. Ví dụ như: Photoshop, corel, Ai

Nếu bạn quan tâm, xem thêm bài viết

Các mã màu chính

Dưới đây là một số tên và mã màu phổ biến. Với những màu này, bạn cũng có thể sử dụng tên màu. Ví dụ: trong các thẻ HTML và CSS sử dụng mã màu, bạn có thể sử dụng “red” thay vì “# FF0000”.

Color NameColor CodeColor NameColor Code
Red#FF0000White#FFFFFF
Cyan#00FFFFSilver#C0C0C0
Blue#0000FFGray or Grey#808080
DarkBlue#00008BBlack#000000
LightBlue#ADD8E6Orange#FFA500
Purple#800080Brown#A52A2A
Yellow#FFFF00Maroon#800000
Lime#00FF00Green#008000
Magenta#FF00FFOlive#808000
Pink#FFC0CBAquamarine#7FFD4

100 mã màu HTML thường được sử dụng

Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu. Nếu bạn đang tìm một mã màu hoặc tên màu cụ thể, hãy sử dụng tìm kiếm được tìm thấy ở đầu và cuối tất cả các trang của chúng tôi để tìm kiếm màu hoặc mã. Nếu bạn muốn xem tất cả các màu được sắp xếp theo màu chứ không phải xếp hạng, hãy truy cập trang mã màu HTML của chúng tôi .

100 mã màu HTML thường được sử dụng

Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu tổng thể dựa trên lượt truy cập.

RankCodeColor
1#F62817Fire Engine Red
2#FF0000Red (W3C)
3#FFFF00Yellow (W3C)
4#FFFFFFWhite (W3C)
5#808080Gray or Grey (W3C)
6#00FFFFAqua or Cyan (W3C)
7#00FF00Lime (W3C)
8#000000Black (W3C)
9#FFA500Orange (W3C)
10#0000FFBlue (W3C)
11#FF00FFFuchsia or Magenta (W3C)
12#966F33Wood
13#997070Rose Dust
14#008000Green (W3C)
15#FFD700Gold (W3C)
16#C0C0C0Silver (W3C)
17#00008BDarkBlue (W3C)
18#ADD8E6LightBlue (W3C)
19#800000Maroon (W3C)
20#FFC0CBPink (W3C)
21#7FFFD4Aquamarine (W3C)
22#800080Purple (W3C)
23#835C3BBrown Bear
24#0C090ANight
25#008080Teal (W3C)
26#16E2F5Bright Turquoise
27#16F529Neon Green
28#151B54Night Blue
29#98AFC7Blue Gray
30#F5F5DCBeige (W3C)
31#808000Olive (W3C)
32#E5E4E2Platinum
33#E8ADAARose
34#DC143CCrimson (W3C)
35#000080Navy (W3C)
36#728FCELight Purple Blue
37#2916F5Canary Blue
38#98FF98Mint Green
39#E2F516Yellow Green Grosbeak
40#87CEEBSkyBlue (W3C)
41#A52A2ABrown (W3C)
42#B87333Copper
43#43C6DBBlue Turquoise
44#123456Deep Sea Blue
45#FF69B4HotPink (W3C)
46#E41B17Love Red
47#F6358AViolet Red
48#4863A0Azure Blue
49#0AFFFFBright Cyan
50#FBF6D9Blonde
51#1589FFNeon Blue
52#E3E4FALavender Blue
53#F535AANeon Pink
54#98F516Aloe Vera Green
55#52595DIron Gray
56#C68E17Caramel
57#413839Black Cat
58#2B65ECOcean Blue
59#C21E56Rose Red
60#EAC117Golden Brown
61#2B547EBlue Jay
62#FFDF00Golden Yellow
63#1569C7Blue Eyes
64#B6B6B4Gray Cloud
65#34282CCharcoal
66#7E354DVelvet Maroon
67#FDD017Bright Gold
68#00BFFFDeepSkyBlue (W3C)
69#2554C7Sapphire Blue
70#357EC7Windows Blue
71#C19A6BCamel Brown
72#1E90FFDodgerBlue (W3C)
73#3B3131Oil
74#29465BDark Blue Grey
75#6495EDCornflowerBlue (W3C)
76#565051Vampire Gray
77#7E3517Blood Red
78#FF8040Mango Orange
79#9AFEFFElectric Blue
80#7D0552Plum Velvet
81#FEFCFFMilk White
82#C2DFFFSea Blue
83#BCC6CCMetallic Silver
84#F70D1AFerrari Red
85#0000A5Earth Blue
86#F5E216Banana Yellow
87#87CEFALightSkyBlue (W3C)
88#D1D0CEGray Goose
89#F0E68CKhaki (W3C)
90#625D5DCarbon Gray
91#0020C2Cobalt Blue
92#8C001ABurgundy
93#F62217Ruby Red
94#FF2400Scarlet
95#54C571Zombie Green
96#E45E9DPink Cupcake
97#157DECBlue Dress
98#E55451Valentine Red
99#82CAFFDay Sky Blue
100#033E3EDeep Teal

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Mã màu HTML