Chia sẽ giửa win 7 với xp

Win 7 đi kèm với một lựa chọn thân thiện mới thân thiện với người dùng trong tính năng “Homegroup” có thể được sử dụng để chia sẻ các tệp tin và thư mục giữa các máy tính là một phần của cùng Workgroup.

Tuy nhiên, nó có thể là cần thiết để kết nối một ổ đĩa mạng để truy cập vào các nội dung của một thư mục trực tiếp. Tùy chọn khả năng truy cập dữ liệu được tăng cường nếu một ổ đĩa được ánh xạ từ Win XP lên Win 7.

Ở đây, hãy xem quá trình lập kết nối ổ đĩa mạng giữa hai người dùng Win 7 và từ Win XP đến Win 7. Xem thêm các bài viết hay khác từ vi tính quận 7

Trước khi bắt đầu quá trình, đảm bảo rằng tất cả các máy tính, trên đó quá trình này sẽ được thực hiện, là một phần của cùng nhóm làm việc trên một mạng nội bộ.

[Bạn cũng có thể đọc: Ram là gì ?]

Lập kết nối ổ đĩa mạng trong Win 7

Mở “Máy tính” và trên thanh công cụ, ở trên cùng, chọn “Map Network Drive” . Bạn cũng có thể nhấn “Alt + T” sau khi mở “Máy tính” và sau đó chọn tùy chọn “Map Network Drive” từ trình đơn “Tools” . Hộp thoại “Map Network Drive” mở ra.

map-network-drive

Chỉ định ký tự ổ đĩa ( cho biết ổ bạn muốn kết nối vào ). Nhập vị trí hoặc duyệt để chọn thư mục được chỉ định sẽ được ánh xạ. Chọn “Reconnect at logon” nếu nó được ưa thích để có sẵn sau khi khởi động lại. Sau đó nhấp vào “Finish” .

map-network-wizard

Trong trường hợp hai máy tính không ở cùng nhóm làm việc, có thể bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu để thực hiện quá trình lập kết nối.

map-network-password.gif

Chọn tuỳ chọn của bạn để nhớ thông tin đăng nhập của bạn nếu bạn muốn đăng nhập vào mỗi lần bạn muốn truy cập các thư mục. Nhấp OK . Ổ đĩa được ánh xạ lên và nội dung thư mục mở ra.

map-network-drive-item

Khi “My Computer” , được mở ra, ổ đĩa ánh xạ được hiển thị trong nhóm “Network Location” .

Quá trình được đề cập ở trên cũng hoạt động trong trường hợp bạn kết nối với một ổ đĩa máy chủ. Chúng ta sẽ thấy cách kết nối với một ổ đĩa “Home Server”.

Lập kết nối ổ đĩa Win XP lên Win 7

Trong một số trường hợp, để tăng khả năng truy cập vào các thư mục và tệp, cần phải có kết nối ổ đĩa Win XP của bạn đến Win 7. Tuy nhiên, một số vấn đề có thể gặp phải khi bạn cố gắng tạo kết nối ổ đĩa XP với Win 7.

Một thư Xuất hiện tuyên bố rằng “Bạn không có quyền truy cập thư mục chỉ định”. Chúng tôi ở đây, xem xét vấn đề và thảo luận các giải pháp của nó khi bạn cố gắng kết nối vào một thư mục XP trên mạng của bạn từ hệ thống Win 7.

Ngay cả khi bạn cố gắng lập kết nối trực tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đang nhập được hiển thị không hợp lệ và đăng nhập không thành công. Đây là bất kể tên người dùng hoặc mật khẩu bạn nhập vào.

Để thảo luận vấn đề và giải quyết vấn đề, chúng ta hãy lấy một ví dụ đơn giản. Chúng tôi, ở đây, hãy thử ánh xạ một máy tính xách tay XP Media Centered từ máy tính Win 7 Ultimate 64-bit, nơi mỗi máy có một mật khẩu khác.

Khắc phục sự cố, nhu cầu thiết lập tài khoản cục bộ Win 7 dưới dạng người dùng trên máy tính Win XP để làm cho nó trở thành một phần của nhóm Quản trị viên. Điều này cho phép nó truy cập vào ổ đĩa đầy đủ.

Trong máy tính Win XP, nhấp chuột phải vào “My Computer” trên desktop và chọn “Manage” .

map-network-drive-my-computer-manage

Các “Computer Management” hộp xuất hiện.

Điều hướng đến: System Tools> Local Users and Groups> Users .

Ở bên tay phải của hộp, nhấp chuột phải vào vùng trống và chọn “Người dùng mới” .

map-network-drive-comp-manage-new-user.gif

Các “Người dùng mới” màn hình xuất hiện và ở đây bạn phải điền các thông tin người dùng (Username, Họ và tên, mô tả và mật khẩu).

Nhấn để vô hiệu hóa tùy chọn “Người dùng phải thay đổi mật khẩu khi đăng nhập tiếp theo” và để cho phép tùy chọn “Mật khẩu không bao giờ hết hạn” . Sau đó nhấp vào “Tạo” .map-network-drive-new-user-credentials1

Lưu ý rằng người dùng mới đã tạo sẽ được thêm vào danh sách người dùng trong hộp “Computer Mangement”. Thoát khỏi hộp và khởi động lại hệ thống của bạn.

map-network-drive-new-user-created.gif

Sau khi hệ thống Win XP khởi động lại, bạn có thể truy cập các thư mục được chia sẻ trên máy tính XP từ máy tính Win 7.

Tuy nhiên, bạn có thể không được phép truy cập toàn bộ ổ đĩa.

Để truy cập các thư mục được chia sẻ trong máy Win XP, trước tiên hãy chọn “Map Network Drive” từ thanh công cụ trong “Computer” hoặc từ trình đơn “Tools” bằng cách nhấn “Alt + T” trong “Computer” trong máy tính Win 7.

Nhấp để duyệt qua một thư mục trong “Map Network Drive” và chọn Win XP Media Centered Edition. Bây giờ bạn có thể nhập tên người dùng hoặc mật khẩu mà bạn đã chỉ định trước đó trong hệ thống Win XP.

Bây giờ bạn đã được phép duyệt qua và chia sẻ các thư mục chia sẻ trên máy tính Win XP từ Win 7.

Tuy nhiên, khi cố gắng truy cập vào ổ đĩa đầy đủ, bạn sẽ thấy rằng bạn bị hạn chế để làm như vậy.

Nó cho thấy rằng bạn không được kích hoạt để đăng nhập với các thông tin của bạn và rằng “Truy cập bị từ chối”.

Để truy cập hoặc để ánh xạ toàn bộ ổ đĩa, bắt buộc phải thêm người dùng Win 7 vào “Nhóm quản trị viên” trong Win XP.

Để làm được điều này, click chuột phải vào “My Computer” trong máy tính Win XP và chọn “Manage” . Trong hộp “Computer Management” xuất hiện, điều hướng đến System Tools> Local User and Groups> Groups .

Ở bên tay phải của hộp “Computer Management” , nhấp đúp vào tập tin “Administrators”.

map-network-drive-comp-manage-administrators.gif

Thao tác này mở hộp “Quản trị viên Tài sản” . Nhấp vào “Thêm” .

map-network-drive-administrators-properties-add-new3

Xem thêm: file iso là gì ?

Nhập tên của người dùng bạn đã tạo và nhấp vào “Kiểm tra Tên” . Đường dẫn của vị trí sẽ được nhập theo mặc định. Nhấp OK.

map-network-drive-administrators-properties-select-users

Người dùng đã tạo giờ đây được xem là thành viên của Nhóm quản trị viên. Nhấp vào “Áp dụng” và sau đó nhấp OK.

Trong máy Win 7 mở “Map Network Drive” . Chỉ định ký tự ổ đĩa cho kết nối và thư mục bạn muốn kết nối. Đảm bảo thêm dấu “$” sau ký tự ổ đĩa cục bộ trong hộp “Folder” .

Chọn để bật “Reconnect at logon” và nhấn ENTER.

Đăng nhập bằng các thông tin xác thực của bạn (Tên đăng nhập và Mật khẩu). Bạn được cho phép truy cập hoặc kết nối toàn bộ ổ đĩa. Nội dung của ổ đĩa trong Win XP mở ra trong máy Win 7 của bạn cho phép truy cập đầy đủ.

Tương tự như ổ đĩa mạng được ánh xạ trong Win 7, ổ đĩa mạng của XP cũng được hiển thị trong nhóm “Network Location” trong Win 7 khi bạn mở “My Computer” .

Nếu bạn muốn ngắt kết nối hoặc xóa ổ đĩa mạng đã được ánh xạ, chỉ cần nhấp chuột phải vào ổ đĩa trong “My Computer” và chọn “Disconnect” .

map-network-drive-disconnect.gif

Quá trình lập kết nối các ổ đĩa mạng giữa hai phiên bản Win khác nhau sẽ giúp bạn khi bạn có các phiên bản Win khác nhau đang chạy trong cùng một mạng.