Tag Archives: windows.old]

Windows.old là gì ?

windows.old là gì

Windows.old là gì. Khi bạn cài một bản win mới như win 7 hay win 8, 8.1 hay win 10 chẳng hạn.  Bạn nhận thấy ổ đĩa C: của bạn chiếm quá nhiều dung lượng. Kiểm tra lại bạn sẽ thấy một thư mục  mang tên Windows.old. Vậy thư mục Windows.old là gì ? Windows.old là […]