Tag Archives: win 8

Tắt tự động Update App trong windows 8, 8.1

Tắt tự động Update App

Với cách tắt tự động Update App trong windows 8, 8.1 là việc làm cần thiết khi bạn vừa cài windows 8, 8.1 . Tôi thường tắt chúng để tránh một số rắc rối. Chúng ta đã thấy việc phát hành chính thức của Microsoft Windows 10 hệ điều hành phiên bản cuối cùng. Tính đến […]