Tag Archives: tạo usb

Tạo USB cài win 7

Tạo USB cài win 7

Tạo USB cài win 7 từ ổ USB của bạn một cách đon giản và nhanh nhất hiện nay. Trong phần này chúng ta có thể tạo một USB Multiboot mà nó có thể chứa nhiều hệ điều hành. Nó sẽ tùy thuộc vào dung lượng USB bạn có. Trước đó, chúng tôi đã có một số […]