màn hình xanh

Sửa lỗi màn hình xanh System Thread Exception Not Handled

Sửa lỗi màn hình xanh System Thread Exception Not Handled

Sửa lỗi màn hình xanh System Thread Exception Not Handled đơn giản. Chỉ bằng cách gỡ bỏ các Driver bị lỗi và thay vào đó là các Driver mới nhất. Bạn sẽ giải quyết được lỗi này. Lỗi màn hình xanh ” SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (igdkmd64.sys)” thường do các Driver đồ hoạ Intel bị lỗi . Tệp […]

Sửa lỗi màn hình xanh System Thread Exception Not Handled Read More »