hiberfil.sys là gì ?

Hiberfil.sys là gì và làm cách nào để xóa nó ?

Hiberfil.sys là gì và làm cách nào để xóa nó ? Và cái gì đã tạo ra nó. Nó có thể là một file với dung lượng cực lớn và rất dễ nhận thấy nó. Có thể bạn đang đọc bài viết này vì bạn nhận thấy tệp tin hiberfil.sys chiếm một dung lượng khổng […]

Hiberfil.sys là gì và làm cách nào để xóa nó ? Read More »