Tag Archives: chọn main

Nâng cấp Cpu cho máy tính bàn và laptop

Nâng cấp Cpu cho máy tính bàn và laptop

Khi bạn muốn nâng cấp Cpu cho máy tính bàn và laptop thì chúng ta cần biết những gì ? Việc lựa chọn 1 Cpu tốt thường rất khó khăn. Các thông số kỹ thuật thì rất nhiều. Vậy phải ưu tiên lựa chọn các thông số nào trước. Vì vậy, rất nhiều câu hỏi đã […]

Main máy tính phần 2

Main máy tính

Chọn main máy tính ở phần trước chúng ta đã đi tới phần Rael clock là gì ? Ở phần này chúng ta tiếp tục với các vấn đề về việc chọn main cho máy tính để tối ưu nhất có thể. Có được một chiếc máy tính làm việc với hiệu suất cao nhất. Nếu […]