Các phím tắt cho windows

Các phím tắt cho windows

Sử dụng các phím tắt Windows này để quản lý các công việc thường ngày. trong các ứng dụng, chẳng hạn như cắt và dán văn bản.

Cũng như các hành động trong Windows như hiển thị Thanh Tác vụ, nhanh chóng và dễ dàng.

Các phím tắt cho windows

Các phím tắt cho windows.jpg

Key hoặc Keystroke CombinationHiệu ứng
Ctrl + XCắt văn bản hoặc đối tượng đã chọn
Ctrl + CSao chép văn bản hoặc đối tượng đã chọn
Ctrl + VChép sao chép hoặc cắt văn bản hoặc đối tượng
Ctrl + ZHủy hành động trước
Alt + TabChuyển đổi giữa các ứng dụng hiện đang mở
Khóa WindowsHiển thị trình đơn Start
Win + SMở Cortana
Win + CMở Cortana trong chế độ Nghe
Win + IHiển thị cửa sổ Cài đặt
Win + LHiển thị màn hình khóa
Win + AHiển thị Trung tâm Hành động
Win + EHiển thị File Explorer
Tab Win +Hiển thị Task View