Xóa quảng cáo và bạn bè không muốn trong Facebook

Nếu bạn cảm thấy giao diện Facebook của bạn là có quá nhiều quảng cáo và muốn quét sạch các quảng cáo từ bạn trang Facebook , đây là một thủ thuật đơn giản để loại trừ chúng.

Xóa quảng cáo và bạn bè không muốn trong Facebook Read More »