Khái niệm về CPU: Nhiều CPU, Cores và Hyper-Threading

Khái niệm về CPU: Nhiều CPU, Cores và Hyper-Threading

Khái niệm về CPU: Nhiều CPU, Cores và Hyper-Threading mà bạn có thể vẫn chưa hiểu hết. Về cơ bản ta có thể hiểu là các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) trong máy tính của bạn là các chương trình chạy công việc tính toán. Nhưng một CPU đơn chỉ có thể thực […]

Khái niệm về CPU: Nhiều CPU, Cores và Hyper-Threading Read More »