Tag Archives: Thiết kế Website cơ bản

Thiết kế Website cơ bản dành cho cá nhân, doanh nghiệp

Thiết kế Website cơ bản dành cho cá nhân, doanh nghiệp 1. Các chức năng chủ yếu : Gói thiết kế website sẽ bao gồm các chức năng chủ yếu như sau: STT NỘI DUNG CHÍNH CHI TIẾT 01 Trang chủ Hệ thống banner. 02 Giới thiệu công ty Hiển thị các bài viết giới […]