Tag Archives: tạo usb boot

Tạo USB Multiboot với Yumi

Tạo USB Multiboot với Yumi

Tạo USB Multiboot với Yumi đã giúp bạn cài đặt hệ điều hành dễ dàng. Các ổ USB Multiboot thực sự là một thứ gì đó tốt. Bạn có thể mang theo bên mình. Bạn có thể làm cho ổ đĩa USB Multiboot với bất kỳ hệ điều hành nào mà bạn muốn. Mọi người […]