Chạy chương trình tự động mỗi khi mở máy

Bạn muốn chạy chương trình tự động mỗi khi mở máy ? Vi tính quận 7 chúng tôi sẽ chia sẽ cho bạn 2 cách sau thật đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Một số chương trình cung cấp cho các tùy chọn trong cài đặt wizard  để chạy nó lúc khởi động Windows. Nếu bạn […]

Chạy chương trình tự động mỗi khi mở máy Read More »