Cách lựa chọn nguồn máy tính và kiểm tra

Cách lựa chọn nguồn máy tính và kiểm tra

Cách lựa chọn nguồn máy tính như thế nào là tốt nhất. Với các bộ nguồn hiện nay với giá khoảng 200k ta đã có một bộ nguồn từ 400w đến 500w là chuyện hoàn toàn có thể. Tuy nhiên bộ nguồn bạn mua đã có thật sự tốt nhất cho máy tính của bạn. […]

Cách lựa chọn nguồn máy tính và kiểm tra Read More »