Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone

Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone

Cách sửa lỗi mất âm thanh trên máy tính hay laptop. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đi vào lỗi “Failed to play test tone”. Nhưng các cách giải quyết dưới đây có thể tốt trong một số trường hợp mất âm thanh khác. Lỗi “Failed to play test tone” có thể là do […]

Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone Read More »