Cách xóa các File cứng đầu trên máy tính

Cách xóa các File cứng đầu

Cách xóa các File cứng đầu thực chất là các File đã bị khóa. Ngoài ra còn là các File của một chương trình đang chạy. Nó có thể là các chương trình chạy “ngầm” hay chạy “nền”. Windows sẽ không cho phép bạn sửa đổi các tập tin đã bị khóa hay các chương […]

Cách xóa các File cứng đầu Read More »