Tag Archives: dịch văn bản bằng điện thoại

Dịch văn bản bằng Camera trên điện thoại

Bạn cần dịch đoạn chữ được ghi trên bao bì, hộp sản phẩm hay văn bản in trên giấy mà không phải tỉ mỉ gõ từng từ vào công cụ dịch văn bản trực tuyến.Chúng tôi xin trình bày cách dịch văn bản bằng Camera trên điện thoại di động dễ dàng. Với hai ứng […]