Chia sẻ tập tin thư mục

Chia sẻ tập tin thư mục và máy in trên mạng Windows 7

Làm thế nào để chia sẻ tập tin thư mục và máy in  trên mạng Windows 7 Chia sẻ các file và Folder trong Windows luôn luôn dễ dàng. Bây giờ làm điều tương tự trong Windows 7 là dễ dàng hơn và bảo đảm thành công. HomeGroup là một trong những tính năng mạng thú vị […]

Chia sẻ tập tin thư mục và máy in trên mạng Windows 7 Read More »