Tag Archives: cách tạo file backup

Cách xóa các File cứng đầu

Cách xóa các File cứng đầu trên máy tính

Cách xóa các File cứng đầu thực chất là các File đã bị khóa. Ngoài ra còn là các File của một chương trình đang chạy. Nó có thể là các chương trình chạy “ngầm” hay chạy “nền”. Windows sẽ không cho phép bạn sửa đổi các tập tin đã bị khóa hay các chương […]

Cách sao lưu hệ điều hành trong Windows 7, 8, hoặc 10

sao lưu hệ điều hành trong Windows 7, 8, hoặc 10

Cách sao lưu hệ điều hành trong Windows 7, 8, hoặc 10. Bằng các phần mềm chuyên dụng hay các tính năng có sẵn đã được tích hợp sẵn trong win. Các tiện ích sao lưu hệ điều hành tích hợp sẵn trong Windows là khá chắc chắn. Chúng ta hãy xem làm thế nào để tạo […]