Các thuật ngữ tin học phần 2

Các thuật ngữ tin học phần 1 chúng ta đã đi qua các thuật ngữ có ký tự đầu là chữ A.

Ở phần 2 này, các thuật ngữ tin học của chúng ta sẽ tiếp theo các thuật ngữ có ký tự đầu là chữ B.

Các thuật ngữ tin học phần 2 Read More »