Kết nối mạng Lan qua Wifi

Kết nối mạng Lan qua Wifi cho nhiều máy tính.
Hệ thống mạng WiFi cho phép bạn chia sẻ kết nối Internet sử dụng mạng LAN không dây với nhiều máy tính hay laptop. Và các thủ thuật của việc chia sẻ kết nối Internet thông qua mạng WLAN đã được đã được thảo luận. Nhưng, những gì sẽ xảy ra nếu bạn có một modem USB Wifi  không dây để kết nối internet và muốn chia sẻ kết nối với một máy tính để bàn khác ở nhà của bạn mà không có không WLAN và cũng không có router ?

Nếu bạn không có khả năng  bổ sung cổng không dây hoặc một router, bạn có thể sử dụng một cáp Ethernet chéo để chia sẻ kết nối internet.

Những điều bạn cần

  1. Một cáp internet.
  2. Có các card mạng LAN trong cả hai máy tính.
  3. Driver mạng internet được cài đặt.
  4. Một modem không dây USB để kết nối internet.

Sau khi nhận được sẵn sàng với các yêu cầu, đính kèm modem với máy tính chủ (máy tính mà bạn sẽ sử dụng để chia sẻ Internet) và kết nối với internet bằng thiết bị đó.

Đến Control Panel từ menu Start và click vào Network and Sharing Center Internet> Network and . Một cửa sổ sẽ xuất hiện. Click vào Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi từ thanh bên trái.

change-adapter-settings1
Kết nối mạng Lan không dây

Xem thêm tại http://vitinhquan7.info/cai-dat-mang-lan-khong-day/

Xem thêm các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ sửa máy tính tại nhà uy tín và dịch vụ sửa laptop tphcm.

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62711.90490558568!2d106.66771533303276!3d10.773421270835623!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752579380379a9%3A0x6a9ab897badbaaeb!2zU-G7rWEgbcOheSB0w61uaCB04bqhaSBuaMOg!5e0!3m2!1sfr!2s!4v1479048410821&w=600&h=450]
Cảm ơn các bạn đã đọc tin.