Đổi tên và biểu tượng các ổ đĩa

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đổi tên và biểu tượng các ổ đĩa. Các thủ thuật này sử dụng các Registry đơn giản và dể hiểu.

Xem thêm blog để biết được nhiều thủ thuật máy tính tại vi tính quận 7.

Đổi tên và biểu tượng các ổ đĩa

Thủ thuật này hướng dẫn bạn thiết lập Registry để đổi tên các ổ đĩa và Icon của nó theo ý bạn.

Trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm đến khóa trong Registry Editor HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer. Tạo một khóa với tên DriveIcons nếu nó chưa có. Tạo một khóa con với tên tương ứng với tên của ổ đĩa mà bạn muốn đổi tên và Icon của nó. Ví dụ ở đây là D.

Bước 2: Tạo một khóa con của khóa D với tên DefaultIcon, nhập dữ liệu cho giá trị Default của nó là đường dẫn đầy đủ của Icon mà bạn muốn chọn làm biểu tượng cho ổ đĩa.

Bước 3: Tạo một khóa con của khóa D với tên là DefaultLabel, nhập dữ liệu cho giá trị Default của nó là tên mới cho ổ đĩa.

User Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons

Xem thêm: File Iso là gì ? Làm thế nào để ghi ra đĩa từ một File Iso cho riên bạn ?

Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.

Mặc định khi bạn đưa đĩa vào ổ CD thì đĩa sẽ chạy tự động với Explorer, hoặc với chương trình chơi đĩa CD-Audio, hoặc thực thi lệnh trong tập tin autorun trên đĩa. Nếu muốn đĩa không chạy tự động, thông thường chúng ta phải nhấn và giữ phím Shift đến khi đèn CD-Rom hết cháy.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry, bạn có thể sửa lại dữ liệu (data) của giá trị “Autorun” hoặc tạo mới nó nếu chưa có thành 1 để không cho đĩa chạy tự động một cách “tự động” mà không cần tới nhấn phím Shift nữa.

cc

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default) REG_SZ (not set value)
Autorun REG_DWORD 0x00000001(1)

My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.
Name: Autorun
Type: REG_DWORD
Value: 0 – không cho chạy tự động, 1 – cho phép chạy tự động.

Giới thiệu dịch vụ

Bạn cần dịch vụ sửa máy tính tại nhà

Dịch vụ sửa máy tính tại nhà quận 1 uy tín.

Dịch vụ sửa máy tính tại nhà quận 2 trong Tphcm.

Trung tâm sửa máy tính tại nhà quận 7 tận nơi.