Cách phân chia ổ đĩa trên windows

Cách phân chia ổ đĩa trên windows

Cách phân chia ổ đĩa trên windows không cần bất kỳ phần mềm khác. Có hàng tấn phần mềm quản lý phân vùng và phân chia ổ đĩa của bên thứ ba cho Windows. Nhưng bạn có biết rằng Windows đã tích hợp  một chương trình quản lý phân vùng và phân chia ổ đĩa riêng […]

Cách phân chia ổ đĩa trên windows Read More »