Windows Audio

Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone

Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone

Cách sửa lỗi mất âm thanh trên máy tính hay laptop. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đi vào lỗi “Failed to play test tone”. Nhưng các cách giải quyết dưới đây có thể tốt trong một số trường hợp mất âm thanh khác. Lỗi “Failed to play test tone” có thể là do […]

Sửa lỗi mất âm thanh Failed to play test tone Read More »

Có nên tăng tốc bằng các tắt các dịch vụ trên máy tính

Có nên tăng tốc bằng cách tắt các dịch vụ trên máy tính

Có nên tăng tốc bằng cách tắt các dịch vụ trên máy tính. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra như: Services trong máy tính là gì ? Tại sao có nhiều chương trình khởi động trong máy tính. Có phải các chương trình đang hoạt động trong Task Manager là virus. Có nên tăng

Có nên tăng tốc bằng cách tắt các dịch vụ trên máy tính Read More »