update win 10

Chỉ số Windows Experience Index (WEI) trong Windows 10

Chỉ số Windows Experience Index (WEI) trong Windows 10 là gì và cách xem nó sẽ được hướng dẫn chi tiết trong bài viết này. Chỉ số Windows Experience Index (WEI) đo lường khả năng của cấu hình phần mềm và phần cứng máy tính của bạn. Sau khi tính toán và lưu lại tất cả các […]

Chỉ số Windows Experience Index (WEI) trong Windows 10 Read More »