Sự khác biệt giữa RAM DDR3 và DDR4 là gì ?

Sự khác biệt giữa RAM DDR3 và DDR4 là gì ?

Sự khác biệt giữa RAM DDR3 và DDR4 là gì ? Và chúng ta nên mua hay nâng cấp Ram DDR3 hay DDR4 ? Những thanh Ram của 2 loại này có thể chạy cùng nhau hay không ? Hay như thế nào để 2 thanh Ram khác loại với nhau có thể cùng hoạt […]

Sự khác biệt giữa RAM DDR3 và DDR4 là gì ? Read More »