nhận dạng khuôn mặt

Cách kích hoạt nhận dạng khuôn mặt khi đang nhập vào Windows

Cách kích hoạt nhận dạng khuôn mặt khi đang nhập vào Windows thật đơn giản. Và đây là một tiện ích rất hay cho các bạn. Việc nhận diện khuôn mặt là một hệ thống chứng thực tốt. Để làm cho các tập tin hoặc thư mục bí mật của bạn được bảo mật hơn. […]

Cách kích hoạt nhận dạng khuôn mặt khi đang nhập vào Windows Read More »