Lỗi 0xc0000142 The application was unable to start correctly

Lỗi 0xc0000142 The application was unable to start correctly

Lỗi 0xc0000142 The application was unable to start correctly xuất hiện trên máy tính của bạn khi bạn chạy chương trình một chương trình nào đó. Các chương trình thường là  đồ họa, game, các chương trình khác như Autodesk hoặc các chương trình khác. Mã lỗi này được hiện ra kèm với thông báo. The application […]

Lỗi 0xc0000142 The application was unable to start correctly Read More »