key win 10

Kích hoạt Windows hoạt động như thế nào ?

Kích hoạt Windows hoạt động như thế nào ?

Việc kích hoạt Windows hoạt động như thế nào ? Chúng tôi sẽ nói sơ qua về quá trình kích hoạt windows. Và nếu bạn không thể kích hoạt được thì nó sẽ như thế nào ? Windows Activation, được giới thiệu trong Windows XP. Dùng để Microsoft  kiểm tra khi bạn cài đặt Windows […]

Kích hoạt Windows hoạt động như thế nào ? Read More »

Cách nâng cấp lên Windows 10 Enterprise

Cách nâng cấp lên Windows 10 Enterprise (không cần cài đặt lại Windows)

Cách nâng cấp lên Windows 10 Enterprise (không cần cài đặt lại Windows). Nghe qua thì bạn sẽ thấy việc nâng cấp này đã có từ lâu. Chỉ cần lựa chọn các phiên bản Win 7 hay Win 8, 8.1 với các bản tương tự thì có thể nâng cấp lên được. Nhưng nếu xem kỹ

Cách nâng cấp lên Windows 10 Enterprise (không cần cài đặt lại Windows) Read More »