Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ?

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì?

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì ? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã thắc mắc. Bạn có thể biết qua các tên NTFS, FAT32 và FAT. Cho dù bạn định dạng một ổ đĩa nội bộ, ổ đĩa gắn ngoài, hoặc ổ đĩa rời. Windows cung cấp cho bạn […]

Sự khác biệt giữa FAT32, exFAT và NTFS là gì? Read More »