Thẻ: cổng com

Cổng trên mainboard

Cổng trên mainboard hay còn họi là Port là các cổng dùng để kết nối mainboard với …