Khái niệm X86, 32 bit và 64 bit

Khái niệm X86, 32 bit và 64 bit thật dễ hiểu trong bài viết này.

x86 là một CPU Intel kiến trúc có nguồn gốc với bộ xử lý 16-bit 8086 vào năm 1978. Ngày nay, thuật ngữ “x86” được sử dụng chung để chỉ bất kỳ bộ xử lý 32-bit tương thích với tập lệnh x86 .

Khái niệm X86, 32 bit và 64 bit

Đầu tiên ta sẽ đi đến khái niệm 32 bit trước nhé.

Xem thêm khái niệm về CPU

X86 hay 32 bit

Trong 40 năm tồn tại của nó, kiến ​​trúc x86 đã bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong khi vẫn hầu như hoàn toàn tương thích ngược , đó là một thành tựu đáng chú ý.

Bộ xử lý 64-bit hiện đại thường được gọi là x86_64 , mặc dù chúng cũng có thể được gọi là amd64 . Các nhãn hiệu amd64 là ám chỉ đến AMD đang đi đầu trong công nghệ xử lý 64-bit vào đầu những năm 2000. Bất kể nhãn hiệu, các bộ vi xử lý (và phần mềm được biên soạn cho chúng) dựa trên và tương thích với kiến ​​trúc x86 của Intel.

64 bit

Khái niệm X86, 32 bit và 64 bit

64-bit là một kiến trúc CPU  ó khả năng truyền 64 bit dữ liệu cho mỗi xung clock . Cụ thể hơn, đó là số lượng dữ liệu mà CPU của bạn có thể xử lý mỗi lần xử lý thông tin. Bạn có thể nghĩ kiến ​​trúc này như một con đường rộng 32 làn đường; chỉ có 32 “xe” (bit dữ liệu) có thể đi qua một giao lộ tại một thời điểm.

Trong các thuật ngữ kỹ thuật hơn, 64-bit là tham chiếu chiều rộng của sổ đăng ký trên bộ vi xử lý của máy tính hoặc bus máy tính; đôi khi được gọi là WOW64 và x64 .

Ví dụ về bộ vi xử lý 64-bit

Dưới đây là danh sách các ví dụ về bộ xử lý máy tính 64-bit.

  • AMD Opteron, Athlon 64, Turion 64, Sempron, Phenom, FX và Fusion.
  • Tất cả bộ vi xử lý Intel Xeon kể từ khi Nocona được phát hành vào tháng 6 năm 2004 .
  • Bộ xử lý Intel Celeron và Pentium 4 kể từ Prescott.
  • Bộ xử lý Intel Pentium Dual-Core, Core i3, Core i5 và Core i7.

Ví dụ về các hệ điều hành 64-bit

Có nhiều hệ điều hành có khả năng chạy trên kiến ​​trúc 64-bit bao gồm Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Tuy nhiên, phiên bản 64-bit của Windows XP và Vista ít phổ biến. Trong khi từ win 7 trở lên rất phổ biến.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Khái niệm X86, 32 bit và 64 bit