In đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới văn bản trong word

In đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới văn bản trong word là điều cơ bản bạn nên biết nếu muốn gõ văn bản.

Việc có thể thay đổi kiểu phông chữ có thể làm cho tài liệu của bạn thú vị hơn. Các kiểu văn bản khác nhau như đậm hoặc in nghiêng có thể làm cho văn bản nổi bật. Gạch dưới có thể hữu ích cho tiêu đề.

 Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để làm cho văn bản in đậm, nghiêng hoặc gạch chân trong Microsoft Word 2010. Các phiên bản Word trước đây sẽ sử dụng các bước hoặc các khái niệm tương tự.
Có thể bạn sẽ cần:
  • Máy tính cài đặt Microsoft Word.
Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước này để định dạng văn bản trong Microsoft Word

In đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới văn bản trong word

 Xem thêm: Dịch vụ photocopy giá rẻ: https://vitinhquan7.com/dich-vu-photocopy-gia-re/
Bước 1: Mở tài liệu Word hiện có hoặc bắt đầu một tài liệu mới và nhập văn bản của bạn.
Bước 2: Nếu bạn muốn thay đổi một số văn bản mà bạn đã gõ vào một phông chữ khác, nó sẽ cần phải được chọn hoặc đánh dấu bằng chuột. Khi con trỏ chuột được di chuyển trên vùng văn bản, con trỏ sẽ thay đổi từ mũi tên sang biểu tượng ‘chọn văn bản’
LZ0026-1-ibeam.jpg
Bước 3: Chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc thay đổi định dạng.
LZ0026-2-selectedtext.jpg
Bước 4: Để thay đổi phông được chọn thành đậm, nhấp vào trong dải định dạng ở trên cùng của tài liệu.
LZ0026-3-bold.jpg
Bước 5: Để thay đổi phông chữ đã chọn thành chữ nghiêng, hãy nhấp vào I trong dải định dạng ở đầu tài liệu.
LZ0026-4-italicised
Bước 6: Để thay đổi văn bản được chọn để nó được gạch dưới, nhấp vào U trong dải ribbon định dạng ở đầu tài liệu.
LZ0026-5-underline
Bước 7: Bạn cũng có thể thay đổi văn bản đã chọn bằng cách sử dụng tổ hợp phím tắt, trong đó một số người thấy dễ sử dụng hơn bằng cách sử dụng chuột.
  • Để làm cho văn bản đậm, chọn và đánh dấu văn bản đầu tiên. Sau đó giữ phím Ctrl ( phím điều khiển) trên bàn phím và nhấn B trên bàn phím.
  • Để làm cho văn bản nghiêng, chọn và đánh dấu văn bản đầu tiên. Sau đó giữ phím Ctrl ( phím điều khiển) trên bàn phím và sau đó nhấn I trên bàn phím.
  • Để gạch dưới văn bản, hãy chọn và đánh dấu văn bản đầu tiên. Sau đó giữ phím Ctrl ( phím điều khiển) trên bàn phím và sau đó nhấn U trên bàn phím.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: In đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới văn bản trong word