ẩn phân vùng ổ cứng

Ẩn phân vùng ổ cứng

Làm thế nào để ẩn phân vùng ổ cứng trong máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Bạn có biết rằng bạn có thể ẩn phân vùng ổ cứng trong máy tính của bạn? Bằng cách này, bạn có thể bảo mật dữ liệu bí mật của bạn – tất cả các tập tin bí mật và thư mục vào một ổ đĩa ( phân vùng ) và giấu nó trong hệ điều hành Windows của bạn. Không ai có thể biết về sự tồn tại của ổ đĩa ngoại trừ bạn.

Các ổ đĩa ẩn có thể được truy cập không phải từ các lệnh trong cmd cũng không phải trong chế độ Safe Mode. Một khi bạn ẩn các phân vùng ổ cứng, nội dung của nó được hoàn toàn bảo đảm. Các phân vùng ổ cứng có thể được ẩn trong hai phương pháp. Cách đầu tiên được sử dụng các câu lệnh Command Prompt và cách thứ 2 áp dụng một tinh chỉnh registry.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ định nghĩa các ổ đĩa của bạn như C:, D:, E:, F: là các phân vùng ổ cứng. Trong các giáo trình kỹ thuật nó sẽ được gọi là “partition”.

Làm thế nào để ẩn phân vùng ổ cứng sử dụng Command Prompt

Trong Command Prompt ta sẽ có 2 cách làm như sau:

Sử dụng Command Prompt

Ẩn phân vùng ổ cứng thông qua lệnh trong Command Prompt là cách dễ dàng và nó hoạt động trong Windows Vista, Windows 7 và Windows 8, Windows 10 là tốt nhất.

Mở dấu nhắc lệnh trong hệ thống Windows của bạn. (Nếu bạn không biết làm thế nào để mở dấu nhắc lệnh trong Windows, bấm phím  “Win + R” từ bàn phím, gõ “cmd” vào hộp lệnh và nhấn phím Enter.

Trong dấu nhắc lệnh, gõ “diskpart” và nhấn Enter. Điều này sẽ đưa bạn vào Diskpart , một tiện ích dòng lệnh của Microsoft.

diskpart
Sẽ hiện diskpart như hình

Gõ “list volume” để chạy lệnh xem danh sách các phân vùng ổ cứng (các ổ đĩa / phân vùng) với các dung lượng tương ứng.

list-volume
Gõ list volume

Bây giờ chọn và chọn số lượng mà bạn muốn ẩn. Ví dụ, chọn phân vùng ổ cứng F có số Volume là 5 (xem ở trên ảnh chụp màn hình). Do đó, hãy chạy lệnh sau đây để chọn Volume 5: “select volume 5”.

select-volume
Gõ select volume 5

Ẩn phân vùng ổ cứng F

Để ẩn phân vùng ổ cứng này. Chạy lệnh sau đây:

remove letter <letter name>

Thay thế <letter name>bằng ký tự ổ đĩa bạn đã chọn. Ở đây ta đã chọn là F.

hide-disk-drive-remove-letter

Mở “My Computer” và bạn có thể thấy rằng phân vùng ổ cứng F đã được biến mất khỏi máy tính. Không chỉ có Windows explorer mà còn là dấu nhắc lệnh sẽ không hiển thị phân vùng ổ cứng đã ẩn. Tất cả nội dung và cài đặt của phân vùng ổ cứng là an toàn và không thay đổi gì.

Hiện lại phân vùng F đã ẩn

Bạn có thể làm cho phân vùng ổ cứng đã ẩn có thể nhìn thấy lại  bằng một lệnh khác trong Diskpart. Nó là :

assign letter <letter name>

Trong ví dụ của chúng ta, lệnh sẽ là như thế này.

assign letter F

Sử dụng Batch File để ẩn một phân vùng

Ngoài ra, bạn có thể ẩn phân vùng ổ cứng hoặc lấy lại phân vùng ổ cứng đã ẩn trong máy tính của bạn sử dụng các tập tin batch. Dưới đây là cách làm thế nào để tạo ra các tập tin batch.

Trước khi bạn bắt đầu viết loạt tập tin riêng của bạn, bạn phải xác nhận số Volume và ký tự của Volume cho phân vùng ổ cứng mà bạn đang tìm cách để ẩn đi. Vì vậy, hãy chạy lệnh “list volume” trong “Diskpart” để có được các dữ liệu về Volume. Một khi bạn lấy các dữ liệu, bạn sẽ không cần phải mở dấu nhắc lệnh nữa.

Ví dụ, chúng ta sẽ viết một tập tin batch để ẩn các phân vùng ổ cứng F và một cái khác để có được nó trở lại.

Tạo tập tin ẩn phân vùng ổ cứng

Tạo một thư mục trong bất kỳ vị trí nào trong ổ đĩa cứng của bạn trừ phân vùng ổ cứng bạn muốn ẩn. Đặt tên thư mục là Trigger. Bây giờ, tạo ra một tập tin văn bản mới (file notepad) tên là hideScript.txt vào thư mục đó và dán dòng sau đây trong tập tin .txt.

select volume 5
remove letter F

Lưu tập tin. Tạo một tập tin văn bản và dán các dòng lệnh sau đây trong đó.

@echo off
diskpart / s hideScript.txt

Bây giờ lưu tập tin này ( File > Save as) hideDrive.bat trong cùng một thư mục (trigger). (Hãy chắc chắn rằng để thay đổi ‘Save as type’ là ‘Tất cả các file’ khi lưu các tập tin văn bản.)

Nếu bạn nhấp đúp vào tập tin thực thi hideDrive.bat, nó sẽ ẩn các ổ đĩa F trong vòng một giây.

Tạo tập tin phục hồi phân vùng ổ cứng đã ẩn.

Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tạo một tập tin thực thi để lấy lại ổ đĩa ẩn.

Tạo một tập tin văn bản có tên là showScript.txt vào thư mục Trigger và dán dòng sau đây.

select volume 5
assign letter F

Tạo một tập tin thực thi có tên showDrive.bat với các lệnh sau.

@echo off
diskpart / s showScript.txt

Kích đúp chuột vào tập tin showDrive.bat  sẽ thôi ẩn các ổ đĩa.

Bây giờ, đặt thư mục ở bất kỳ vị trí của phân vùng ổ cứng  của bạn (ngoại trừ phân vùng ổ cứng mà bạn muốn ẩn).

Ẩn phân vùng ổ cứng sử dụng Windows Registry Editor

Một cách khác để ẩn phân vùng ổ cứng trong Windows là áp dụng một tinh chỉnh registry đơn giản.

Mở Registry Editor (nhấn tổ hợp phím “Win + R”  từ bàn phím, gõ “regedit” vào hộp lệnh và nhấn phím Enter).

registry-editor

Từ cửa sổ bên trái, tìm đến đường dẫn sau đây.

HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer

explorer-key

Nhấp chuột phải vào  ‘Explorer’ từ phía bên trái và chọn New > DWORD Value.

new-dword-value

Tạo tên giá trị mới là “no drive”. Bây giờ, kích đúp vào giá trị “no drive” để sửa đổi nó. Bạn có thể thấy hai lĩnh vực, ‘Value data’ và ‘Base’. Thiết lập ‘Base’ với một số thập phân bằng cách chọn nút radio và đặt giá trị thập phân cho ổ đĩa của bạn ở ô ‘Value data’. Dưới đây là các giá trị thập phân cho ký tự ổ đĩa.

Giá trị các ổ đĩa

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048,

M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131.072, S: 262.144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Y: 16777216, Z: 33554432, Tất cả: 67108863.

ẩn phân vùng ổ cứng
ẩn phân vùng ổ cứng

Ví dụ, nếu bạn muốn ẩn ổ đĩa F với giá trị 32 tại trường Value data.

Nếu có nhiều ổ đĩa cần được ẩn. Chỉ cần đặt tổng các giá trị thập phân tương ứng của các ký tự ổ đĩa. Như ví dụ, nếu bạn muốn ẩn cả E và F ổ đặt 48 (16 + 32) là các giá trị dữ liệu .

Lưu ý:

Mặc dù bạn có thể ẩn tất cả các ổ đĩa bằng cách đặt các giá trị 67108863. Ở đây chúng tôi không khuyên bạn nên làm như vậy. Nó sẽ ẩn tất cả các ổ đĩa bao gồm cả các ổ đĩa hệ thống. Và có thể biến thành một vấn đề phức tạp. Không bao giờ ẩn ổ đĩa hệ thống của bạn.

Để làm cho hiện lại các ổ đĩa ẩn. Thiết lập các dữ liệu giá trị 0 cho “no drive” và khởi động lại máy tính.

Kết luận

Ẩn phân vùng ổ cứng có thể giúp bạn rất nhiều để bảo vệ dữ liệu bí mật của bạn. Chỉ cần đưa dữ liệu của bạn vào một ổ đĩa và làm cho nó ẩn. Không ai có thể biết về nó và không có cách nào để khám phá những ổ ẩn. Cho đến khi bạn làm cho nó có thể nhìn thấy.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết : Ẩn phân vùng ổ cứng

Xem thêm các dịch vụ sửa máy tính tại nhà của chúng tôi.

Nếu có ý kiến thắc mắc xin để lại Comment ở ô bình luận.