Đặt mật khẩu usb

Đặt mật khẩu usb

Bạn nên đặt mật khẩu usb để tránh các trường hợp dử liệu nhất là các dử liệu quan trọng bị người khác biết được.

Thỉnh thoảng dữ liệu trong  USB của bạn có thể không an toàn và bạn nên bảo vệ các dữ liệu từ người khác. Một trong những cách tốt nhất và hiệu quả là mã hóa và đặt mật khẩu bảo vệ USB .  USB Safeguard là phần mềm miễn phí, di động và tiện ích nhẹ mà mất tất cả sự chăm sóc về sự an toàn của dữ liệu trong USB .

Hãy làm theo chúng tôi vi tính quận 7 với các bước sau để đặt mật khẩu usb cho usb của bạn.

Đặt mật khẩu usb với  USB Safeguard

Sử dụng USB Safeguard rất dễ dàng và đơn giản. Chỉ cầncài  đặt các tập tin usbsafeguard.exe cho USB .

Tải về tại đây: http://usbsafeguard.altervista.org/

Đặt mật khẩu usb
Chạy phần mềm usbsafeguard.exe

Đặt mật khẩu và mã hóa tập tin:

Bây giờ đặt mật khẩu bảo vệ bất kỳ tập tin và thư mục của USB. Chỉ cần chạy ứng dụng đó bằng cách nhấp vào nó. Bạn sẽ được nhắc nhở để nhập mật khẩu trong một cửa sổ hiện ra.

Đặt mật khẩu usb
Điền mật khẩu của bạn

Sau khi cung cấp mật khẩu và xác nhận mật khẩu, bạn sẽ nhận được giao diện mà bạn có thể mã hóa bất kỳ tập tin hoặc thư mục của USB chỉ  bằng cách kéo và thả . Bạn có thể mã hóa một  tập tin hoặc tất cả các tập tin tại một thời điểm. Thả các tập tin hoặc thư mục sẽ yêu cầu bạn chọn nhãn mã hóa.

Đặt mật khẩu usb
Lựa chọn các tùy chọn

Chọn bất kỳ một trong các tùy chọn mà bạn thích và rút USB của bạn ra.

Mở các tập tin đã mã hóa:

Khi bạn muốn truy cập các tập tin được mã hóa của bạn từ bất kỳ máy tính nào. Hãy cắm usb của bạn vào cổng USB. Nếu bạn mở usb từ Windows Explorer, bạn sẽ không tìm thấy các tập tin hoặc thư mục mà bạn đã mã hóa. Vì vậy, chạy các ứng dụng một lần nữa và nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

Đặt mật khẩu usb
Nhập mật khẩu mà bạn đã đặt

USB Safeguard đi kèm với một bàn phím ảo trên màn hình để bảo vệ bạn khỏi các keylogger hoặc các công cụ hacking. Bạn có thể đặt mật khẩu bằng cách nhấn các phím trên bàn phím từ màn hình .

Đặt mật khẩu usb
Có thể sử dụng bàn phím ảo

Sau khi đặt mật khẩu, bạn sẽ có được các tập tin được mã hóa trong một cửa sổ khác nhau. Chọn các tập tin và nhấn vào Decrypt .

Đặt mật khẩu usb
Mở các file đã mã hóa

Bạn có đặt được mật khẩu USB với USB Safeguard  của bạn? Chia sẻ với chúng tôi.