Chương trình Bios là gì ?

Chương trình Bios là gì ? trong các chương trình Bios Ultility sẽ cho ta điều chỉnh những gì ?

Chúng ta hãy phân biệt chương trình Bios với Cmos nhé.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi xem xét : chương trình Bios là gì, quá trình khởi động máy tính như thế nào ? Và cụ thể qua từng linh kiện trong quá trình khởi động máy tính. Hay laptop cũng như máy tính.

chipset clockgen

Xem chi tiết tại: http://vitinhquan7.info/bios-la-gi/

Các linh kiện đó bao gồm:

Chương trình Bios.

  • Rom chương trình Bios và các dạng Rom chương trình Bios.
  • Chipset clockgen.
  • Chipset Sio.
  • Thạch anh.

Đây là chương trình chương trình Bios Setup Utility
Là chương trình được máy tính sử dụng đầu tiên khi khởi động. Vì vậy khi ta nhấn nút nguồn để bật máy thì chương trình đầu tiên hoạt động sẽ là chương trình Bios. chương trình Bios được chứa trên Rom chương trình Bios có tác dụng kiểm tra các bộ phận phần cứng kết nối với máy tính.

Chương trình Bios là gì ?

Là thiết bị chứa chương trình chương trình Bios. Đây là các linh kiện điện tử.

Ghi nhớ:

chương trình Bios chỉ là “chương trình” thôi nhé. Đừng nhầm lẫn.
Rom chương trình Bios là các linh kiện vật lý để chứa chương trình chương trình Bios.