Thiết lập một mạng internet gia đình

Chế độ ẩn danh là gì ?

Chế độ ẩn danh là gì ? Và nó có lợi ích gì ?

Ngoài ra còn được gọi là Duyệt web Riêng tư , Duyệt cá nhân , Private Window và không chính thức là chế độ Ẩn danh là cài đặt nhằm ngăn lưu lịch sử Internet.

Ví dụ: khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào, bất kỳ văn bản, hình ảnh và cookie nào được tải trong trang đều được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Ngoài ra, bất kỳ tìm kiếm hoặc biểu mẫu nào được điền sẽ được lưu trữ trong các trường tự động xóa .

Xem thêm: Cách Phá pass win 10

Chế độ ẩn danh là gì ?
Chế độ ẩn danh là gì ?

Chế độ ẩn danh an toàn như thế nào?

Duyệt web riêng tư không có nghĩa là một cách để hoàn toàn ẩn danh trên Internet. Như đã đề cập trước đó. Đây là cách dễ dàng và nhanh chóng để không ghi nhật ký duyệt web của bạn hoặc lưu (cache) bất kỳ trang web, hình ảnh hoặc cookie nào khi bạn duyệt.

Dưới đây là một số cân nhắc bổ sung để suy nghĩ về trong khi ở chế độ riêng tư.

Phần mềm giám sát khác

Xem thêm: Cách xóa các File cứng đầu

Nếu máy tính của bạn có bất kỳ phần mềm giám sát khác (ví dụ như chương trình kiểm soát của phụ huynh hoặc keylogger ).

Họ vẫn có thể chụp màn hình và theo dõi mọi thứ bạn đang làm trên máy tính, ngay cả khi bạn đang ở chế độ riêng tư.

Theo dõi cũng có thể được thực hiện ở cấp độ mạng, Có nghĩa là bất kỳ trường học hoặc giám sát của công ty có thể được chạy trên mạng cũng có thể chụp bất kỳ trình duyệt riêng tư.

Địa chỉ IP của bạn

Mặc dù không có gì được lưu trữ trên máy tính của bạn ở chế độ riêng tư. Nhưng bạn vẫn không ẩn danh trên Internet.

Mỗi trang mà bạn truy cập vẫn nhận ra địa chỉ IP của bạn .

Nếu ai đó có khả năng xem lịch sử địa chỉ IP của bạn cho các mục đích hợp pháp. Một ISP , trang web . Và thậm chí là một nhật ký máy chủ công cụ tìm kiếm có thể được sử dụng để theo dõi bạn.

Tiện ích và plugin

Tổng hợp những cách nâng cấp lên Win 10 miễn phí

Bất kỳ trình cắm thêm hoặc plugin bạn đã cài đặt trong trình duyệt có thể lưu trữ thông tin về thói quen duyệt web của bạn.

Ví dụ: các phiên bản đầu tiên của plugin Adobe Flash cho phép cookie được lưu trong Adobe Flash ngay cả khi ở chế độ riêng tư.

Những người đứng sau bạn

Có vẻ như rõ ràng, nhưng bất cứ ai lướt sóng vai sẽ có thể xem những gì bạn đang xem ở chế độ riêng tư.

Mối quan tâm bảo mật bổ sung

Trong bài báo ” Mở dữ liệu” Duyệt web Riêng tư – Lấy Chứng cứ về Các hoạt động Duyệt”của Rodrigo Ruiz, nó cho thấy việc lấy dữ liệu từ các máy tính đang duyệt ở chế độ riêng tư.