Cách xem tên laptop Dell

Hướng dẫn cách xem tên laptop Dell sẽ ccho bạn biết được tên máy tính của mình trong bất kỳ trường hợp nào.

Bạn có thể tìm thấy số model laptop  Dell của bạn trên nhãn nhận dạng laptop  ở dưới cùng của máy tính. Trên màn hình khởi động, Trong tiện ích Windows System Information  hoặc bằng cách truy cập trang web hỗ trợ của Dell.

Xem thêm: Dịch vụ sửa máy tính tại nhà quận 7 của chúng tôi

Cách xem tên laptop Dell

Chúng ta hãy xem qua những cách xem tên laptop Dell nhé.

Xác định vị trí nhãn nhận dạng laptop

Cách xem tên laptop Dell
Cách xem tên laptop Dell

Vị trí của số model khác nhau, nhưng thường được hiển thị ở bên phải của nhãn.

Hầu hết các laptop  Dell đều có nhãn nhận dạng ở phía dưới. Nhãn hiển thị một số logo chứng nhận. Vị trí nơi sản xuất laptop , yêu cầu về năng lượng cho laptop  và tên họ của laptop . Chẳng hạn như Inspiron, Latitude, Precision, Studio, Vostro hoặc XPS – cùng với số model. Xác định tên nhóm laptop; số model của laptop là số bên phải của tên nhóm laptop .

Xem màn hình bật nguồn

83a4533e-4d71-4afc-9560-d6ad5a23350d

Tên nhóm laptop  và số model hiển thị phía trên thanh tiến trình màn hình khởi động.
Bạn cũng có thể tìm thấy số model máy khi bật nguồn hoặc khởi động lại laptop. Trên nhiều laptop Dell, màn hình khởi động ban đầu, xuất hiện trước khi hệ điều hành khởi động, hiển thị tên họ và số model máy.

Tiện ích thông tin hệ thống Windows

3728fd31-38ce-4f0e-9bdc-f755317676f4

f4c02ac8-d6cd-4ebd-90cc-2ac0e2e7ec5a

Tiện ích Windows System Information hiển thị thông tin chi tiết về laptop , bao gồm số model laptop .

Mở Menu Start . Trong trường Search Programs and Files , nhập  System. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, bấm System Information .

Chọn System Summary trong khung điều hướng. Trường Model hiển thị tên họ và số model laptop .

Trang web hỗ trợ của Dell

Để xác định số model máy của bạn trên trang web Hỗ trợ của Dell , hãy nhập số Services Tag của bạn hoặc. Nếu vì lý do nào đó bạn không có Services Tag, hãy chạy tiện ích Dell System Detect Utility.

Nhập thẻ dịch vụ Dell của bạn

c1068ef7-62ba-4327-a4ba-b4c0fcbb18ce

Nhãn Thẻ dịch vụ (S / N).
Tìm nhãn Services Tag ở dưới cùng của laptop  của bạn.

  • Services Tag kết hợp các chữ cái và số
  • Express Service Code chỉ chứa các số.

Mở trang web Hỗ trợ của Dell và nhập Services Tag được hiển thị trên nhãn vào trường Enter a Service Tag or Express Service Code . Nhấp vào nút Submit.

Sau một thời gian trì hoãn, trang web sẽ hiển thị tên laptop, số model máy, Enter a Service Tag và Express Service Code.

Tiện ích phát hiện hệ thống Dell

Để tải xuống và chạy Tiện ích Phát hiện Hệ thống:

Cuộn xuống trang đến phần có tiêu đề Identify the Product You Need to Support , định vị Tự động phát hiện sản phẩm của bạn và nhấn nút Phát hiện sản phẩm . Trang web hiển thị trang Điều khoản và Điều kiện.

Trang Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện.

Chọn hộp có nhãn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện và nhấn nút Tiếp tục . Khi được nhắc tải xuống ứng dụng, hãy chấp nhận tiếp tục tải xuống.

Sau khi chương trình chạy trên laptop của bạn, trang Web hỗ trợ của Dell sẽ cập nhật để hiển thị thông tin về laptop của bạn, bao gồm tên họ và số model laptop .

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết: Cách xem tên laptop Dell