Cách thiết kế poster 

Thiết kế poster khá khác so với bất kỳ phần thiết kế nào khác có thể được thực hiện, đơn giản bởi vì có rất ít quy tắc thiết kế cần tuân theo. Không có cách nào để thiết kế một poster. Áp phích cung cấp tự do thiết kế mà không có thiết kế tài liệu nào khác có thể. Việc thiếu hướng dẫn thực sự có thể mở ra khả năng thể hiện sự sáng tạo trong quá trình này. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế một poster bằng cách sử dụng một số công cụ có sẵn trong CorelDRAW.

Cách thiết kế poster

Bạn sẽ học cách:

  • Tạo nền.
  • Thêm hình ảnh.
  • Thêm văn bản và biểu tượng.

Nếu cần dịch vụ in giá rẻ. Hãy liên hệ với chúng tọi nhé.