Cách thay đổi kênh WiFi trên router TP-Link của bạn

Thay đổi kênh WiFi trên bộ định tuyến TP-Link của bạn.

Modem Wifi sử dụng kênh không dây tự động thay đổi theo thời gian. Để tránh gây nhiễu từ các thiết bị khác, tốt nhất bạn nên đặt một kênh tĩnh để có hiệu suất không dây tốt hơn.

Cách thay đổi kênh WiFi trên router TP-Link của bạn

Xem thêm: Cách đổi mật khẩu Wifi

1. Mở trình duyệt web của bạn (Trình khám phá Internet / Chrome / Safari, v.v.) và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến vào thanh địa chỉ – http://tplinklogin.net hoặc 192.168.1.1

Khi được nhắc vui lòng nhập tên người dùng mặc định, “admin “và mật khẩu” admin “để đăng nhập.

TP-Link Login Screen.png

Đăng nhập TP-Link

2. Từ trình đơn ở bên tay trái của màn hình chọn “Wireless” . Từ trình đơn phụ chọn “Wireless Settings” .

TP-Link Wireless Menu

TP -Link Menu

3. Thay đổi ” Channel” từ ” Auto” sang kênh tĩnh, chẳng hạn như 1, 6 hoặc 11, rồi nhấp ” Save” .

TP-Link Channel

Kênh TP-Link

Thử nghiệm với các kênh khả dụng có thể làm giảm sự nhiễu WiFi do sự can thiệp từ các thiết bị khác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Cách thay đổi kênh WiFi trên router TP-Link của bạn