Cách in tài liệu định dạng XPS

Định dạng tệp XPS là câu trả lời của Microsoft cho định dạng PDF phổ biến và thông dụng. Giống như PDF, XPS là loại tài liệu đa nền tảng cho phép người dùng chia sẻ tài liệu – bất kể họ đang sử dụng hệ điều hành nào.

Cách in tài liệu định dạng XPS

Cách in tài liệu định dạng XPS

XPS chỉ hấp dẫn sau khi được giới thiệu với các nền tảng Microsoft Office 2007, Windows Vista và Windows 7. In tài liệu XPS khá dễ dàng miễn là bạn có trình xem XPS được cài đặt trên hệ thống của bạn. Windows Vista và Windows 7 có trình xem XPS đã được cài đặt.

Xem thêm: In giá rẻ

Bước 1:

Tải xuống và cài đặt trình xem XPS nếu bạn chưa cài đặt nó trên máy tính của mình. Xem phần Tài nguyên để biết liên kết để tải xuống. Sau khi tải xuống tệp, bấm đúp vào tệp để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn cài đặt để cài đặt chương trình.

Bước 2

Mở tệp XPS của bạn trong trình xem XPS. Bấm đúp vào tệp XPS ở vị trí đã lưu và tệp sẽ tự động mở trong trình xem XPS.

Bước 3

In tệp XPS từ trong trình xem XPS. Nhấp vào “Tập tin> In” trong thanh menu. Hộp thoại “In” xuất hiện. Chọn một máy in để in tệp và nhấp vào “In”

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Cách in tài liệu định dạng XPS